नयाँ गाउपालिका र नगरपालिकामार्फत पन्जिकरण कार्य सम्बन्धी व्यवस्था २०७३

सरकारले लागु गरेको नयाँ स्थानीय तह र त्यसको वडाबाट पन्जिकरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति केन्द्रिय पन्जीकरण बिभागबाट प्राप्त निर्देशन र कार्य संचालन प्रकृया यस प्रकार छ |

Skip to toolbar