प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७४/७५ जिल्ला दररेट, प्रकाशन २०७४/५/१२ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट प्रकाशन
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन प्रकाशन, सामाजिक परिक्षण, सूचना तथा समाचार २०७४-२-१५ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन (पहिलो पटक को ७ इकाई) प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन (पहिलो पटक को ७ इकाई)
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन
जिबिस समीक्षा २०७२-७३ प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिबिस समीक्षा २०७२-७३
जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ प्रकाशन २०७२-११-२५ सूचान तथा कम्प्युटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४
जिल्ला बिकास बुलेटिन_२०७०-७१ प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास बुलेटिन_२०७०-७१
जिल्ला बिकास बुलेटिन_२०६९-७० प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास बुलेटिन_२०६९-७०
जिल्ला प्रोफाईल (३) प्रकाशन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्रोफाईल (३)
जिल्ला प्रोफाईल (२) प्रकाशन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्रोफाईल (२)
Skip to toolbar