सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन_२०७३|७४ सार्वजनिक सुनुवाई, सूचना तथा समाचार २०७३।०८।०४ कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन १ २०७२|७३ सार्वजनिक सुनुवाई विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन १ २०७२|७३
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २ २०७१।७२ सार्वजनिक सुनुवाई विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २ २०७१।७२
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन १ २०७१।७२ सार्वजनिक सुनुवाई विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन १ २०७१।७२
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७१।७२ सार्वजनिक सुनुवाई सूचना तथा कम्प्यटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, लमजुङको आयोजनामा मिति २०७२ असार २६ गते शनिवारका दिन सुन्दरवजार नगरपालिका
साविकका ५ गाविस (सुन्दरवजार, भोटेओडार, कुन्छा, परेवाडांडा र तार्कुलाई लक्षित गरी
सार्वजनीक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन ।
Skip to toolbar