सरकारी कार्यालय र प्रमुखहरु

लमजुङ जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय र प्रमुखहरुको बिबरण

क्र.सं. कार्यालयको नाम दर्जा प्रमुखको नाम, थर फोन नं. फ्याक्स नं. मोवाईल नं. ईमेल ठेगाना
जिल्ला अदालत मा.जि.न्या. कोमलप्रसाद आचार्य ५२०१९५.५२०५९७ ५२०१९५ ९८५१०५९१६२ infodclmj@dcourt.gov.np
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लोकराज पाण्डे ५२०२८१ ९८५६०४५८२७ info.ddclamjung@gmail.com
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्र.जि.अ. झंकनाथ ढकाल ५२०१३३।१३४।२५५ ५२०१३४ ९८५६०१७७७७ dao_lamjung@moha.gov.np
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय जि.स.अ. अन्तरवहादुर सिलुवाल ५२०८३२।५२०१४४।१४३।५२०९४३ ५२०१४३ ९८५६००७२२२ info.ddclamjung@gmail.com;
sushila.yes@gmail.com
श्री जंग गण प्र.सेनानी शिखर जवरा ५२०३९९ ९८५६०४७४११ srijung.na.2055@gmail.com
शसस्त्र प्रहरी बल, तनहुँ स.प्र.उ. चन्द्रप्रकाश भट्ट ०६५ ५८०१५४ ०६५ ५८०१५४ ९८५१२७२०४४ apfmanakamana.btn@gmail.com
जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्र.ना.उ. यादव ढकाल ५२०१९८।१९९ ५२०६९९ ९८५६०१५५५५ dpolamjung@nepalpolice.gov.np
प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय व.ज.स्वा.अ. केशव प्रसाद चापागाई ५२०११९।२९१ ५२११७८ ९८५६०४६११९ dpholamjung@yahoo.com
कृषि ज्ञान केन्द्र कृ.वि.अ. ओमवहादुर अधिकारी ५२०१३० ५२०१३० ९८५६०४५२३० dadolamjung@gmail.com
१० जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डि.का. सि.डि.इ. प्रकाश लम्साल ५२०१७५.७९२ ५२०१७५ ९८५६०४५७९२ iddlamjung@gmail.com
११ डिभिजन बन कार्यालय जि.व.अ. प्रभात सापकोटा ५२०१३५ ५२०१३५ ९८५६०४६६३० lamdfo@dof.gov.np;
sapkotaprabhat@gmail.com
१२ शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई ईकाई प्रमुख नारायण रेग्मी ५२०१०५.४३० ५२०१०५ ९८५६०४५६०५ lamjungdeo@gmail.com
१३ खानेपानी तथा सरसफाई का. फिल्ड अफिस ईन्जिनियर बामदेव पौडेल ५२०११०.५२००८० ५२०११० ९८५६०४५९०० lamjungwfsdo@gmail.com
१४ घरेलु तथा साना उ.वि. कार्यालय व.उ.अ. मणिराम नेपाल ५२०२०२ ५२०२०२ ९८४१२४३६८६ csidbl2017@gmail.com
१५ भेटेनरी अस्पताल तथा पसु सेवा बिज्ञ केन्द्र प.वि.चि. डा. रुपेस श्रेष्ठ ५२०१३१ ९८५६०१६२३४ vel.lamjung@gmail.com
१६ जिल्ला हुलाक कार्यालय हु.अ. सिर्जना मिश्र ५२०११३ ९८४१६२९२७६ postlamjung@gmail.com
१७ मालपोत कार्यालय मा.पो.अ. हरिहर दाहाल ५२०२०१ ९८५६०४६२०१ malpotlamjung@gmail.com
१८ जिल्ला नापी कार्यालय का.प्र. डिल्लीवहादुर ओली ५२०२०३ ५२०२०३ ९८४१२४३०१६ napi.lamjung2044@gmail.com
१९ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नि.क.आ.चि. शम्भु चापागाई ५२०२५३ ९८५६०४५६५३ dahc.lamjung@yahoo.com
२० राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय प्र.अ.अ. सुरेशकुमार तिवारी ५२०१०१ ५२०१०१ ९८५११५२०७४ nidlamjung111@gmail.com
२१ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय को.नि. किशोरकुमार श्रेष्ठ ५२०१४०.५२००४१ ५२०१४० ९८५६०४६१२३ info.dtcolamjung@gmail.com;
lamjung.dtco@fcvo.gov.np
२२ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जि न्याधिवक्ता एकनारायण लम्साल ५२०२१० ९८४१३०३९८७ daolamjung11@gmail.com
२३ जिल्ला कारागार जेलर तीर्थवहादुर अधिकारी ५२०१९७ ९८५६०८५७७७ karagar.lamjung2016@gmail.com
२४ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नि.जि.नि.अधिकारी जिवाखर शर्मा ५२०१३२ ५२०१३२ ९८५६०४५५३२ ec.deo.lamjung@gmail.com
२५ पूर्वाधार बिकास कार्यालय का.प्र. राम पराजुली ५२०१०२.१०७ ५२०१०२ ९८५६०४५१०७ lamjungdto@gmail.com
२६ नेपाल टेलिकम, दुर संचार कार्यालय का.प्र. सिताराम सुवेदी ५२०१११।१२२।
२४४।२७७।५००
५२०१११ ९७५१००७८८८ sr.subedi@ntc.net.np
 
 

अन्य संघ संस्थाहरु

क्र.सं. कार्यालयको नाम दर्जा प्रमुखको नाम, थर फोन नं. मोवाईल नं. ईमेल ठेगाना
जिल्ला सामुदायिक अस्पताल प्रमुख राजेश देवकोटा ५२०१८३।२५८ info@ldch.org.np
devkotayr@gmail.com
लमजुङ उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष राजेश थापा ५२०१५६.०५६ ९८५६०२८५५५ lcci.lamjung@gmail.com
अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, एक्याप प्रमुख राजेश गुप्ता ५२०४०१ ९८५६०३३७५०
वर्ल्ड भिजन एडिपी प्रमुख जेम्स प्रधान ५२००१६।७९ ९८५६०४५१७९
जनचेतना अभिबृद्धि तथा विकास
अध्ययन समिति
अध्यक्ष डिकेन्द्रराज चिलुवाल ५२०७६९ ९८५१०४१५७८ coppadeslamjung@gmail.com
bishnu.chilwal@gmail.com
ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र प्रमुख राजेन्द्र बोहरा ५२००६१ ९८५६०४५२६८
नेपाल बिधुत प्राधिकरण प्रमुख दिपककुमार दाहाल ९८५२६७२३२१
सुआहारा कार्यक्रम प्रमुख रोशन चौलागाई ९८५१२२७६०२
चेस नेपाल प्रमुख अशिक सापकोटा ५२०३८१ ९८४१३१९६८३
च्वाईस नेपाल प्रमुख किरण नेउपाने ९८५१११११२८
१० श्लिषा प्रमुख राममाया थापामगर ९८५६०४६३२७ rammaya@shisha.org.np
११ सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ का.बा.अ. रामचन्द्र रेग्मी ५२००८५ ९८५६०३००३४
१२ हरियो बन कार्यक्रम प्रमुख नविन ढुगाना
१३ ब्रिटिस वयलफेयर प्रमुख वालकृष्ण गुरुङ ५२०१८५ ९८५६०४५७७४
१४ समग्र विकास सेवा केन्द्र प्रमुख रुद्र कोइराला ९८४१६४७७११
१५ स्वावलम्वी समाज सेवा केन्द्र -सेर्सोक_ प्रमुख नम्रता गिरी ५२०११६ ९८४९१६६७२३
१६ रेडक्रस सोर्साईटी सभापति नारायणप्रसाद घिमिरे ५२०१६९ ९८५६०४५०११
१७ लमजुङ सीप विकास प्रतिष्ठान प्रमुख दिपक न्यौपाने ६९०४६७ ९८४६५७८८२५
१८ सर्वोदय सेवाश्रम प्रमुख कृष्णराज ओलिया ५२००७१ ९८४६०७४१३९
१९ जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रमुख पुर्णप्रसाद अधिकारी ५२०५७२ ९८४६४५७०५७
२० ग्रामीण सशक्तिकरण समाज केन्द्र, दमौली प्रमुख सरिता गुरुङ ६५५६०५३९ ९८५६०२८१२४
२१ मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना प्रमुख रामकुमार यादव ०१९ ५४२५७३ ९८५१०५२८७६
२२ मर्स्याङदी वहुमुखी क्याम्पस क्या.प्र. हरिबाबु थापा ५२०२१३ ९८५६०४५३८०
२३ कृषि क्याम्पस सुन्दरवजार क्या.प्र. डा. लालप्रसाद अमगाईं ४०२०३७।३८ ९८५१०७९५१६
२४ लक्ष्मी नारायण पुस्तकालय प्रमुख गणेशप्रसाद न्यौपाने ५२००११ ९७४६०००७३९
२५ नगर विकास समिति अध्यक्ष रामवहादुर थापा ५२०१७२
२६ बेसीशहर खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष कृष्णकुमार प्रधान ५२०१७३ ९८५६०४५३०१
२७ लमजुङ विधुत उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष श्रीकान्त घिमिरे ५२०१७७.४२५ ९८५६०२७७७५
२८ महिला आपसी सहयोग केन्द्र का.स. योगेश घिमिरे ५२१३०३ ९८५६०४५३१२
२९ आदर्श महिला वाल विकास केन्द्र प्रमुख हुमा गुरुङ ५२०५०८ ९८४६०७४०४०
३० अन्तरपाटी महिला सञ्जाल प्रमुख शोभा थापा
३१ ग्लोवल एक्सन नेपाल संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारी ५२१३३४
३२ लि बर्ड संयोजक रिता गुरुङ ०६१५२६८३४ ९८४१७८७७५४
३३ गैरसरकारी संस्था, महासंघ प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारी ९८५६०४२२५८
३४ जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष मेघराज गुरुङ ९८५६०४५८३५
३५ जिल्ला दलित सेवा संघ प्रमुख किसान संगित ९८५६०४५२७०
३६ लोकतान्त्रिक गैसस महासंघ प्रमुख गणेशप्रसाद न्यौपाने ९७४६०००७३९
३७ गणतान्त्रिक गैसस महासंघ प्रमुख प्रेमप्रसाद पोखरेल ९८४६३०१९८९
३८ नेपाल बाल संगठ, जि.का.स. उपाध्यक्ष भगवान पीया ९८४६०७४०४४
३९ जिल्ला बाल क्लव सञ्जाल प्रमुख निता कुमाल ९८४६७६३७५५
४० अपांग संरक्षण समाज प्रमुख चन्द्रकान्त पौडेल ९८५६०४५१७८

जि.स.स., गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण

क्र.सं. कार्यालयको नाम दर्जा नाम, थर मोवाईल नं. फोन नं. ईमेल ठेगाना
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लोकराज पाण्डे ९८५६०४५८२७ ०६६ ५२०२८१ pandy.lokraj@gmail.com
जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख धनमाया तमाङ ९८२६१९०१७५
जिल्ला समन्वय समिति जि.स.अ. अन्तरवहादुर सिलवाल ९८५६००७२२२ info.ddclamjung@gmail.com
बेसीशहर नगरपालिका नगरप्रमुख गुमान सिं अर्याल ९८५६०४६५१० gumansing98@gmail.com
बेसीशहर नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारी ९८५६०४६५११
बेसीशहर नगरपालिका प्र.प्र.अ. भिमप्रसाद तिवारी ९८५६००९१११ ०६६ ५२०१५० besishaharmunicipality@gmail.com
ito.besishaharmun@gmail.com
सुन्दरवजार नगरपालिका नगरप्रमुख जनकराज मिश्र ९८५६०४७६३१
सुन्दरवजार नगरपालिका उपप्रमुख ज्ञानु शाह ९८५६०४७६३२
सुन्दरवजार नगरपालिका प्र.प्र.अ. प्रेमराज गिरी ९८५६०१०१११ ६६४०२२२६ sundarbazarmun@gmail.com
ito.sundarbazarmun@gmail.com
pumpgddipendra@gmail.com
१० राईनास नगरपालिका नगरप्रमुख सिंहवहादुर थापा ९८५६०४५०४१ singhathapa41@gmail.com
११ राईनास नगरपालिका उपप्रमुख धनकुमारी गुरुङ ९८४६१६७१०६ dhankumarigurung123@gmail.com
१२ राईनास नगरपालिका प्र.प्र.अ. देववहादुर अधिकारी ९८५६०१३१११ rainasmunicipality@gmail.com
devbdr2073@gmail.com
ito.rainasmun@gmail.com
१३ मध्यनेपाल नगरपालिका नगरप्रमुख रमेशकुमार पाण्डे ९८५६०१४१११ rameshpanday1001@gmail.com
१४ मध्यनेपाल नगरपालिका उपप्रमुख राजकुमार श्रेष्ठ ९८४६१९२५५५
१५ मध्यनेपाल नगरपालिका प्र.प्र.अ. यमप्रसाद सुवेदी ९८५६०१६१११ madhyanepalmun@gmail.com
sanjayapoudel2045@gmail.com
१६ क्व्होलासोथार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घले ९८५६०४६८१९ ghaleprembahadur123@gmail.com
१७ क्व्होलासोथार गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारीमुनी गुरुङ ९८४६३०१०२५
१८ क्व्होलासोथार गाउँपालिका प्र.प्र.अ. राकेश गुरुङ ९८५६०४५८१९ ito.kwholasotharmun@gmail.com
grgrakesh102@gmail.com
१९ मर्स्याङदी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ ९८५६०४६५२५
२० मर्स्याङदी गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमवहादुर बिक ९८५६०४६५२६
२१ मर्स्याङदी गाउँपालिका प्र.प्र.अ. बद्रीनाथ सापकोटा ९८५६०४६३८५ marsyangdirm@gmail.com
badrisapkota83@gmail.com
ito.marsyangdimun@gmail.com
२२ दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमवहादुर गुरुङ ९८५६०४६३६२ omgurung692@gmail.com
२३ दोर्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलवहादुर घले ९८५६०४६३६१ dilghale241@gmail.com
२४ दोर्दी गाउँपालिका प्र.प्र.अ. बिजयराज पौडेल ९८५६०४६२६४ dordigaupalika073@gmail.com
rbpoudel53@gmail.com
ito.dordimun@gmail.com
ankhanal@gmail.com
२५ दुधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङ ९८५६०४६४५७
२६ दुधपोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलप्रसाद धिताल ९८५६०४६३६७
२७ दुधपोखरी गाउँपालिका प्र.प्र.अ. धुर्व खनाल ९८५६०४६३५७ doodhpokharimunlamjung@gmail.com
ito.doodhpokharimun@gmail.com
neupaneb64@gmail.com

Skip to toolbar