जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण

 

कृपया यसमा केही परिवर्तन/थपघट गर्नुपर्ने भएमा यस कार्यालयको ईमेल ठेगाना info.ddclamjung@gmail.com मा mail गरिदिनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।

 

सुशिला श्रेष्ठ

९८४६०७४५३३

 

Skip to toolbar