सूचना तथा समाचार


श्रोत उपयोग (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) विक्री/निकासी कर उठाउने ठेक्का बस्दोवस्त सम्बन्धी सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/०४/०८ )

लमजुङ जिल्ला बिकास समितिको पुरानो वेभसाईट बन्द भई नयाँ वेभसाईट www.ddclamjung.gov.np भर्खर मात्र संचालनमा आएको छ । यसमा नया Document...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar