सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण बिबरणहरु यहाँ राखिएको छ ।सामाजिक सुरक्षाको लागि भरिने फारामको ढाँचा

कस्ले कति भत्ता प्राप्त गर्छ?

क्र.सं. लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक (औषधी उपचार सेमत गरी) २०००
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका दलित नागरिक १०००
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला १०००
विधवा महिला श्रीमानको मृत्यु भई बिधवा भएका महिला (विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन ।) १०००
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु २०००
अति अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ६००
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लमजुङ जिल्लामा हालसम्म दर्ता नभएको । २०००
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका ४००

गाबिस तथा नगरपालिकाको कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको नामावली

नगरपालिकाहरु (Municipality)

क्र.
सं.
गाबिस।नपा Name in English आ.ब.
२०७१।७२
आ.ब.
२०७२।७३
आ.ब.
२०७३।७४
आ.ब.
२०७४।७५
बेसीशहर Besishahar Download Download Download Download
सुन्दरवजार Sundarbazhar Download Download Download Download
करापुटार Karaputar Download Download Download Download
मध्यनेपाल Madhya Nepal Download Download Download Download
राईनास Rainas Download Download Download Download

गाविसहरु (VDCs)

क्र.
सं.
गाबिस।नपा Name in English आ.ब.
२०७१।७२
आ.ब.
२०७२।७३
आ.ब.
२०७३।७४
आ.ब.
२०७४।७५
अर्चलबोट Archalbot Download Download Download Download
वाग्लुङपानी Baglungpani Download Download Download Download
वाहुनडांडा Bahundanda Download Download Download Download
बाँझाखेत Bajhakhet Download Download Download Download
बन्सार Bansar Download Download Download Download
भार्ते Bharte Download Download Download Download
भोंजे Bhonje Download Download Download Download
भुजुङ Bhujung Download Download Download Download
भुलभुले Bhulbhule Download Download Download Download
१० बिचौर Bichaur Download Download Download Download
११ चन्द्रेश्वर Chandreshwar Download Download Download Download
१२ चिती Chiti Download Download Download Download
१३ धुसेनी Dhuseni Download Download Download Download
१४ ढोडेनी Dhodeni Download Download Download Download
१५ दुधपोखरी Dudhapokhari Download Download Download Download
१६ दुराडांडा Duradanda Download Download Download Download
१७ गौंडा Gaunda Download Download Download Download
१८ घनपोखरा Ghanpokhara Download Download Download Download
१९ घेर्मु Ghermu Download Download Download Download
२० गिलुङ Gilung Download Download Download Download
२१ हिलेटक्सार Hiletaksar Download Download Download Download
२२ इलमपोखरी Ilampokhari Download Download Download Download
२३ खुदी Khudi Download Download Download Download
२४ कोल्की Kolki Download Download Download Download
२५ मालिङ Maling Download Download Download Download
२६ नौथर Nauthar Download Download Download Download
२७ नेटा Neta Download Download Download Download
२८ पाचोक Pachok Download Download Download Download
२९ पसगाउँ Pasagaun Download Download Download Download
३० फलेनी Phaleni Download Download Download Download
३१ श्रीमन्ज्याङ ShreeManjyang Download Download Download Download
३२ सिम्पानी Simpani Download Download Download Download
३३ सिन्दुरे Sindure Download Download Download Download
३४ ताघ्रिङ Taghring Download Download Download Download
३५ उत्तरकन्या Uttarkanya Download Download Download Download

 

  आ.व. २०७३।७४ को प्रथम चौमासिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको  भत्ता पाउनेहरुको विवरण (संख्यात्मक)

 


आ.व. २०७२।७३ को लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको तेस्रो चौंमासिक (अन्तिम) भत्ता पाउनेहरुको विवरण

आ.ब. २०७२।७३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण कार्यक्रमको वार्षिक बिबरण

आ.व. २०७२।७३ प्रथम चौमासिकको ७० वर्षमाथीका जेष्ठ नागरिक हरुको विवरण

आ.व. २०७२।७३ को लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भत्ता पाउनेहरुको विवरणआ.व. २०७१।७२ को लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको तेस्रो चौंमासिक (अन्तिम) भत्ता पाउनेहरुको विवरण
गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
अर्चलबोट () 0 डाउनलोड
ईलमपोखरी () -6 डाउनलोड
ईशानेश्वर () 0 डाउनलोड
उत्तरकन्या () 0 डाउनलोड
करापु () 0 डाउनलोड
कुन्छा () 0 डाउनलोड
कोल्की () 0 डाउनलोड
खुदी () 0 डाउनलोड
गाउँशहर () 0 डाउनलोड
गीलुङ () 0 डाउनलोड
गौंडा () 0 डाउनलोड
घनपोखरा () 0 डाउनलोड
घेर्मु () 0 डाउनलोड
चक्रतिर्थ () 0 डाउनलोड
चिती () 0 डाउनलोड
जिता () -1 डाउनलोड
ढोडेनी () 0 डाउनलोड
ताघ्रिङ () 0 डाउनलोड
तान्द्राङ () -4 डाउनलोड
तार्कु () 0 डाउनलोड
तार्कुघाट () 0 डाउनलोड
धमिलीकूवा () 0 डाउनलोड
धुसेनी () 0 डाउनलोड
नाल्मा २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
नेटा २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
नौथर २०७२।७३ () -9 डाउनलोड
पसगाउँ २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
पाचोक २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
पुरानोकोट २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
प्यार्जुङ २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
फलेनी २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
बन्सार २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
बाँझाखेत २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
बांग्रे २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
बाहुनडाँडा २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
बिचौर २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
बेसीशहर २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
भलायखर्क २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
भार्ते २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
भुजुङ २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
भुलभुले २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
भोंजे २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
भोटेओडार २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
भोर्लेटार २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
मालिङ २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
मोहोरियाकोट २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
रम्घा २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
वाग्लुङपानी २०७२।७३ () 0 डाउनलोड
श्रीमन्ज्याङ्ग २०७२/७३ () 3 डाउनलोड
समिभन्ज्याङ २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
सिन्दुरे २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
सिम्पानी २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
सुन्दरबजार २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
सुर्यपाल २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
हिलेटक्सार २०७२/७३ () 0 डाउनलोड
Skip to toolbar