जिसस कर्मचारीहरु

लमजुङ जिल्ला समन्वय समितिमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र.सं. पद कर्मचारीको नाम, थर ठेगाना शुरु नियुक्ति मिति सम्पर्क नं.
जिल्ला समन्वय अधिकारी फडिन्द्र दाहाल ९८५६००७२२२
शाखा अधिकृत खाली
ईन्जिनियर खाली
ना.सु. खाली
लेखापाल
सवईन्जिनियर खाली
का. सहयोगी लक्ष्मी परियार बेसीशहर लमजुङ २०६१।११।१० ९८४६५६०३७०
का. सहयोगी केशरबहादुर थापा राईनास लमजुङ २०६७।१०।१९ ९८४६३६९६७८
का. सहयोगी लक्ष्मी गुरूङ मर्रस्याङदी लमजुङ
१० सवारी चालक रमेश लौडारी भानु नपा तनहूँ २०६३।१२।१ ९८४६१९००३२
११ सवारी चालक लिलवहादुर रिमाल बेसीशहर लमजुङ

 


Skip to toolbar