कर्मचारी फोटोहरु

जिससको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको फोटोहरु

जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री फडिन्द्र दाहाल

 

पुराना कमर्चारीहरू

 

जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री अन्तरवहादुर सिलवाल

 

5_Com-Officer

कम्प्यूटर अधिकृत श्री सुशिला श्रेष्ठ (प्रशासन शाखा)

 

khyam sir

लेखापाल श्री ख्यामराज पौडेल

 

Durga

खरिदार श्री दुर्गाकुमारी गुरुङ


Bel

कार्यालय सहयोगी श्री बेलकुमारी थापा

 

bhim

कार्यालय सहयोगी श्री भिमवहादुर घिमिरे

 

कार्यालय सहयोगी श्री केशरवहादुर थापा

 

कार्यालय सहयोगी श्री लक्ष्मी परियार


Skip to toolbar